2022-03-15
Komentarzy: 2
Kategoria: Nowości Rynkowe
Czyste Powietrze 3 - AKTUALNOŚCI!

Trzecia edycja programu „Czyste Powietrze”


Głównym zadaniem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dzięki wymianie źródła ciepła na pompę ciepła lub piec gazowy oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program „Czyste powietrze”, do tej pory posiadał dwie części, w tym roku został rozbudowany o część trzecią. Postaram się przybliżyć każdą część z opcjami:


Pierwsza część programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie nie przekraczającym 100 000 zł. Formy dofinansowania: dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.


1 Opcja - dotacja do 30 000 zł na demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze - woda lub gruntowej pompy ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo można wykonać następujące przedsięwzięcia:

• Demontaż, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania centralnego

• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

• Zakup i montaż systemu rekuperacji

• Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota w wysokości 30 tysięcy złotych przysługuje tylko, gdy do wymiany źródła ogrzewania dołożymy montaż instalacji fotowoltaicznej. Dla pozostałych czynności pułap maksymalny to 25 tysięcy złotych.


2 Opcja - dotacja w kwocie do 32 000 zł na demontaż nieefektywnego źródła ogrzewania na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ogrzewania innego niż wymienione w opcji 1.

• Demontaż, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania centralnego

• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

• Zakup i montaż systemu rekuperacji

• Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota w wysokości 25 tysięcy złotych przysługuje tylko, gdy do wymiany źródła ogrzewania dołożymy montaż instalacji fotowoltaicznej. Bez niej kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.


3 Opcja - dotacja w kwocie 10 000 zł bez wymiany źródła ogrzewania, na realizację któregoś z poniższych celów:

• Zakup i montaż rekuperacji

• Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy


Druga część programu jest przeznaczona dla Beneficjentów do podwyższonego poziomu dofinansowania w kwocie maksymalnie 32 000 - 37 000 zł. Beneficjentem tej części mogą zostać osoby fizyczne, które spełnią następujące warunki: są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa  wieloosobowego nie przekroczy kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej za rok kalendarzowy nie przekroczył 30 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Formy dofinansowania to dotacja: pożyczką dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów: dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.


1 Opcja - na kwotę 32000 – 37000 zł przy demontażu tzw. „kopciucha” oraz zakupie i montażu innego źródła ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej plus:

• Demontaż, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania centralnego i ciepłej wody użytkowej

• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

• Zakup i montaż systemu rekuperacji

• Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

• Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy


2 Opcja - do 15 000 zł jeśli zdecydujemy się wyłącznie na zakup rekuperacji, ocieplenie przegród budowlanych lub wymianę stolarki zewnętrznej.


Trzecia część programu umożliwia uzyskanie maksymalnej dotacji w kwocie 69000 zł dla gospodarstw domowych wieloosobowych, gdy przeciętny miesięczny dochód dochód na osobę nie przekracza 900zł, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 1260zł.Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.


1 Opcja - demontaż nieefektywnego źródła ogrzewania na paliwo stałe, zakup i montaż innego źródła energii i dodatkowo:

• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

• Zakup i montaż rekuperacji

• Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 

2 Opcja - do 30 000 zł, gdy zdecydujemy się na wyłącznie na zakup rekuperacji, ocieplenie przegród budowlanych lub wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej.


Kwota 69000 zł przysługuje przy montażu instalacji fotowoltaicznej, 60000zł bez instalacji.

tabela

Jak złożyć wniosek o „Czyste powietrze”?


Aby złożyć wniosek należy odwiedzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje swoim działaniem teren województwa w miejscu lokalizacji budynku lub lokalu mieszkalnego. Aktualne formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełnienia są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl. Wnioski o dofinansowanie składamy w formie elektronicznej. Wnioskodawca wysyłający wniosek jest zobowiązany również do wydrukowania i podpisania wniosku oraz dostarczenia go w postaci papierowej wraz z załącznikami do odpowiedniego WFOŚiGW. W razie sytuacji braku możliwości wysłania wniosku w formie elektronicznej dopuszcza się złożenie go jedynie w formie papierowej.

Od 2021 roku można również załatwić wszelkie formalności w banku, w którym ubiegamy się o kredyt na „Czyste Powietrze”. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży za Ciebie wniosek o dotacje do właściwego oddziału terytorialnego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki trafią na rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu. Link do artykułu o kredycie na czyste powietrze 


proces


Dlaczego warto skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?


Dzięki skorzystaniu z dotacji możemy wymienić nieefektywne źródło ogrzewania na ekologiczne. Ogrzewanie domu i ciepłej wody za pomocą pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną pomoże obniżyć rachunki za prąd, wygospodarować dodatkowy czas, ponieważ nie będzie potrzeby wyrzucania popiołu i robienia przeglądów kominiarskich. Dotacje dodatkowo przyśpieszą zwrot z inwestycji. Dodatkowo nie można zapomnieć o możliwości skorzystania z Ulgi Termomodernizacyjnej, która jeszcze przyśpieszy zwrot z poczynionych nakładów finansowych. W rezultacie staniemy się bardziej ekologiczni. Zacznijmy dbać o naszą planetę już teraz i pomyślmy o kolejnych pokoleniach! 

Co warto wiedzieć o pompach ciepła
image
Piotr MANAGER
Jasno i konkretnie wytłumaczone o co chodzi z tym czystym powietrzem w nowej wersji. Warto podsyłać artykuł zainteresowanym termomodernizacją.
image
Anna MANAGER
Czyste powietrze to dofinansowanie na największy zakres prac związanych z termomodernizacją budynków. Warto skorzystać z tych środków nie tylko w kwestii wymiany samych "kopciuchów" ale również w połączeniu z innymi inwestycjami. Artykuł w jasny sposób prezentuje możliwości jakie stwarza wciąż mało popularny program. Warto wiedzieć więcej ponieważ przy kompleksowej inwestycji jaką jest np wymiana kopciucha i fotowoltaika program czyste powietrze jest korzystniejszy dla osób inwestujących w fotowoltaikę niż np. bardziej znany program mój prąd.

Przeszukaj bloga

Polecane Posty

Jak przygotować się na Black-Out Wiele osób myśli, jak poradzić sobie w czasie, kiedy zabraknie prądu chociażby na kilka minut. Myślimy także o tym jak przygotować się na dłuższe wyłączenia energii. Kliknij i poznaj możliwości.
Półroczna konferencja N-Energia Co pół roku, zarząd Prezesów i Dyrektorów firmy ,,N Energia’’ organizuje kongres, na którym wraz ze swoimi współpracownikami podsumowuje ostatnie 183 dni.
Czyste Powietrze Plus - ile i dla kogo? Co zmieniło się w nowej odsłonie programu Czyste powietrze plus? Dla kogo jest dedykowana zmiana i co niesie ze sobą? jaka jest procedura? O tym wszystkim przeczytasz w tym artykule.
Serwis fotowoltaiki i gwarancja. Kilka rzeczy o których każdy powinien wiedzieć. Chcesz wiedzieć na co zwracać uwagę wybierając sprzęt i ekipę wykonawców aby mieć realna gwarancję, a nie tylko nic nie znaczący papier? Przeczytaj!
Wybór rodzaju źródła ciepła dla domu Zastanawiałeś się kiedyś nad alternatywą dla ogrzewania domu paliwem stałym? Wyobraź sobie komfort ustawienia temperatury w domu z poziomu swojego fotela lub z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą smartfonu.