2022-07-12
Komentarzy: 0
Kategoria: Nowości Rynkowe
Czyste Powietrze Plus - ile i dla kogo?

Czyste Powietrze Plus ile i dla kogo?


Co wiemy o programie czyste powietrze?
Program czyste powietrze działający od września 2018 roku podlega ciągłym ocenom i modyfikacjom w odpowiedzi na zmieniające się warunki. Właśnie doczekał się kolejnej zmodyfikowanej odsłony. Dzięki temu jeszcze więcej osób może zyskać dom o podwyższonej efektywności energetycznej. Program dotacji Moje ciepło realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspomaga eliminację gazów cieplarnianych i poprawę jakości środowiska.
Poprzez to możemy liczyć na dodatkowe pieniądze w przypadku sporych inwestycji takich jak docieplenie w domu, poprawa efektywności energetycznej budynku i wymiana dotychczasowego pieca na paliwo stałe na bardziej ekologiczne formy ogrzewania, typu pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne. Możemy również połączyć to z inwestycją w instalację fotowoltaiczną, która zapewni nam własny prąd nie tylko na potrzeby domu ale i nowego ogrzewania jakim może być pompa ciepła. Ponieważ dotychczasowa forma dotacji przewidywała wypłatę dopiero po zrealizowaniu inwestycji z programu do tej pory skorzystało ponad 387 tysięcy gospodarstw.
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie czystepowietrze.gov do dnia złożenia wniosku - 01 lipca 2022 roku złożono 463 712 wniosków, a wartość wnioskowanych dotacji to blisko 8 322 300 000. Widać więc spore zainteresowanie tego typu programem. Mimo to wiele osób w związku z obecną sytuacja na rynku odwlekało inwestycje z powodu braku środkó
w.


Co zmienia się w programie czyste powietrze plus?
Nowa odsłona programu czyste powietrze plus dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych przewiduje wypłatę zaliczki na poczet przyszłej inwestycji. Zmiana jest jednak przewidziana tylko dla nowych wnioskodawców. Przedpłaty obejmują inwestycje, w ramach których wymieniane jest przede wszystkim źródło ogrzewania, ponieważ rządowi zależy na szybkim wyeliminowaniu tzw. Kopciuchów.
Dzięki takiemu rozwiązaniu już na etapie wstępnych rozmów z wykonawcą możemy mieć pewność, że otrzymamy środki na zaliczkę, która najczęściej jest wymagana przez firmy na początku realizacji. Dodatkowo dzięki wpłacie zaliczki, nawet kredytując inwestycję zyskujemy większą zdolność kredytową. Wcześniej, dotacja w teorii mogła służyć do spłaty części kredytu, ale nie była uwzględniana przez bank przy ocenie zdolności kredytowej. Teraz jest to traktowane jako wkład własny. Zatem zmniejsza nam wielkość kredytu i pomaga w jego uzyskaniu w przypadku mniejszych dochodów.


Progi dochodowe w programie czyste powietrze plus: 

Dofinansowanie w ramach naboru przysługuje głównie osobom o niskich dochodach. Progi dochodowe w programie nie uległy zmianie i wynoszą tyle co dotychczas. Zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dofinansowanie 70% (maksymalnie 47 tyś zł) przysługuje gdy dochód na jednego mieszkańca nie przekracza kwoty:

    1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym

    2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą mieć przychodu większego niż 30 - krotność minimalnego wynagrodzenia

90% dotacji (maksymalnie 79 tyś zł) przysługuje w momencie gdy osoba ma prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dofinansowanie 90% uzyskają także osoby, których przeciętny dochód na głowę nie przekracza:

    900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

    1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

Osoby prowadzące działalność nie mogą mieć przychodów wyższych niż 20-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.


W jakiej wysokości środki możemy otrzymać jako przedpłatę?

Kwota jaką możemy uzyskać w ramach prefinansowania czyli przedpłaty to odpowiednio 50% łącznej kwoty dotacji jaka będzie nam przysługiwała w zależności od zakresu prac i poziomu dofinansowania w którym się znajdujemy.

Osoby których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2189zł miesięcznie kwalifikują się na podwyższony poziom dofinansowania, a jeśli mają dochód nie przekraczający 1260zł otrzymają najwyższy poziom dofinansowania. Podobnie w przypadku gospodarstw wieloosobowych dochód na osobę nie przekraczający 1564zł na miesiąc uprawnia do podwyższonego poziomu dofinansowania, a przy dochodzie do 900zł na osobę miesięcznie, można uzyskać najwyższe dofinansowanie. Beneficjenci programu kwalifikujący się do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą liczyć na dopłatę do inwestycji w kwocie maksymalnie 47 000 złotych, a osoby, które kwalifikują się do najwyższego poziomu dofinansowania mogą otrzymać nawet 79 000 złotych. Zatem w zależności od zakresu prac na jaki się decydujemy możemy liczyć na zaliczki dla wykonawców w wysokości nawet 38 500zł. 

 

Jaki zakres inwestycji obejmuje dotacja czyste powietrze plus?

Warunki programu pozostały bez zmian jednak o przedpłatę można ubiegać się będąc beneficjentem kwalifikującym się do podwyższonego lub najwyższego progu dofinansowania. Kolejnym kryterium jest inwestycja, która obejmuje przede wszystkim wymianę kotła na paliwo stałe, na bardziej ekologiczny piec lub pompę ciepła.

W ramach poprawy efektywności energetycznej możemy dodatkowo wykonać prace, które poprawiają izolację cieplną budynku lub pozwalają na większa niezależność energetyczną np  poprzez własny prąd czyli instalację fotowoltaiczną. Co istotne, możemy podpisać umowy na wykonanie poszczególnych prac, nawet z trzema wykonawcami, co jest dodatkowym plusem tego programu.


 Jak złożyć wniosek w Czyste Powietrze Plus?

Wnioski składa się jak dotychczas w regionalnych WFOŚiGW tylko przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

    w wersji elektronicznej gdy wnioskodawca posiada podpis kwalifikowany lub profil zaufany

    lub w wersji papierowej

"Dokumenty będą musiały być składane wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków Dotacyjnych NFOŚiGW (GWD) - z możliwością elektronicznego podpisania wniosku profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po złożeniu elektronicznej wersji wniosku, wydrukowania formularza, podpisania go ręcznie i wysłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie rozszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego instrumentu finansowego."

 

Jak wygląda proces dofinansowania?

Wnioski można składać tylko elektronicznie. Jest jednak furtka dla osób, które składają wniosek samodzielnie i nie posiadają profilu zaufanego, żeby podpisać wniosek online. Wystarczy w takim przypadku wypełniony i przesłany elektronicznie formularz wydrukować, podpisać tradycyjnie i wysłać pocztą. Zanim się to jednak stanie musimy podpisać umowę z wykonawcą, ponieważ to właśnie umowa na wykonanie odpowiedniego zakresu prac jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. W przypadku, kiedy okazałoby się, że zakres prac się zmienia możemy w ramach uzupełnienia wniosku przesłać kolejne umowy z wykonawcami. Mamy na to 10 dni od złożenia wniosku. Rozpatrzenie wniosku nie powinno trwać więcej jak 14 dni. W ciągu kolejnych dwóch tygodni od podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska nastąpi wypłata transzy zaliczkowej na konto wykonawcy. Po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia musimy złożyć końcowy wniosek o rozliczenie całej dotacji.

Do rozliczenia należy przedstawić końcową fakturę jak i protokół odbioru wykonanych prac, z potwierdzeniem uregulowania całej kwoty. Po złożeniu przez nas dokumentów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska powinien w ciągu 30 dni ostateczne rozliczyć przyznane dofinansowanie i wypłacić pozostałą część środków.

  


Zatem dzięki zmienionym zasadom programu Czyste powietrze plus, mamy spore szanse na wymianę kopciuchów i dodatkowe korzyści finansowe, przy rosnących obecnie w kosmicznym tempie cenach opału. 

Przeszukaj bloga

Polecane Posty

Jak przygotować się na Black-Out Wiele osób myśli, jak poradzić sobie w czasie, kiedy zabraknie prądu chociażby na kilka minut. Myślimy także o tym jak przygotować się na dłuższe wyłączenia energii. Kliknij i poznaj możliwości.
Półroczna konferencja N-Energia Co pół roku, zarząd Prezesów i Dyrektorów firmy ,,N Energia’’ organizuje kongres, na którym wraz ze swoimi współpracownikami podsumowuje ostatnie 183 dni.
Czyste Powietrze Plus - ile i dla kogo? Co zmieniło się w nowej odsłonie programu Czyste powietrze plus? Dla kogo jest dedykowana zmiana i co niesie ze sobą? jaka jest procedura? O tym wszystkim przeczytasz w tym artykule.
Serwis fotowoltaiki i gwarancja. Kilka rzeczy o których każdy powinien wiedzieć. Chcesz wiedzieć na co zwracać uwagę wybierając sprzęt i ekipę wykonawców aby mieć realna gwarancję, a nie tylko nic nie znaczący papier? Przeczytaj!
Wybór rodzaju źródła ciepła dla domu Zastanawiałeś się kiedyś nad alternatywą dla ogrzewania domu paliwem stałym? Wyobraź sobie komfort ustawienia temperatury w domu z poziomu swojego fotela lub z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą smartfonu.